Jogi tájékoztatás a 45/2014(II.26.) “a Szolgáltató és a Fogyasztó között kötött szerződésekről” szóló Kormányrendelet alapján.

A)

A szolgáltatás: melegétkeztetés, ételkiszállítás.

A szolgáltatás igénybevevői: a Kormányrendeletben illetve a 2013.V. tv (új Ptk.) 8:1.§(1)3. szerint “Fogyasztónak” minősülő magánszemélyek (fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy).

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

Jelen weboldal a Kormányrendelet 4.§ 11. szerint “távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz”-nek minősül.

A Fogyasztó a weboldalon történő ételek (“kosár”) összeállítása után, a MEGRENDELÉS MEGERŐSÍTÉSE gombra kattintva szerződést köt a Szolgáltatóval.

A kötelem keletkezéséről a weboldal emailben (Korm.r.4.§.9.) tájékoztatja a Fogyasztót.

B)

Fogyasztónak a szolgáltatás jelen weboldalon keresztüli igénybevételéhez regisztrálnia kell, mert ez a weboldal egy online rendeléskezelő rendszeren keresztül veszi fel és rögzíti a megrendelést.

A regisztráció során történő adatkezelés szabályait a 2011. évi CXII. tv alapján készült Adatkezelési nyilatkozat tartalmazza.

C)

Weboldal Műszaki Üzemeltetése:

A “lacorte.hu” domaint kiszolgáló webszerver a Doclerweb Informatikai Kft. (1101 Budapest, Expo-tér 5-7. http://www.doclerweb.hu/ E:info(kukac)doclerweb.com T:+36-1-432-31-35) szervertermében üzemel.

A weboldalon rögzített vásárlói adatok tárolása tehát helyileg Magyarországon belül, Budapesten történik.

D)

Telefonon keresztül zajló megrendelések esetében ugyanezek az adatkezelési elvek vonatkoznak, a diszpécser személyzet a rendelés kiszállításához csak az ahhoz szükséges adatokat kéri el a Fogyasztótól (azonosítási név vagy becenév, szállítási cím, értesítési telefonszám), azonban az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) szerint a nyugtakibocsátási kötelezettség kapcsán magát a rendelés (mint szerződéskötés) megtörténtét ezekkel az adatokkal a Szolgáltató cég diszpécser rendszerében rögzíti. Számlát kifejezett kérésre, az Art. szerint, valódi számlázási adatok megadávásal (valódi név, valódi állandó lakcím) lehet kérni. Az adatkezelés időbeli hatálya az Art.-ben meghatározott 5 évig tart. Telefonos rendelés esetén az adatok jelen webáruház adatbázisában nem kerülnek bele.

E)

Fizetési módok: weboldalunkon keresztül leadott megrendeléseket bankkártyával, SZÉP-Kártyával a futárnál lévő bankkártya terminál segítségével, ( ha megrendeléskor a fizetési mód kiválasztásánál a„bankkártya”, „SZÉPkártya” fizetési módot választja), vagy készpénzzel, Erzsébet, Sodexo, Ticket restaurant étkezési utalvánnyal  az étel átvételekor lehet teljesíteni, az szállítási címen.

Ezen felül lehetőség van a jelen weboldalon történő megrendeléseket online bankkártyás fizetéssel kiegyenlíteni a “PayU Bankkártya Online” fizetési lehetőség kiválasztásával, ami után a “megrendelés megerősítése” gombra kattintva átirányítja a vásárlót a PayU Hungary Kft. Biztonságos online fizetés oldalára, ahol a bankkártya adatok megadását követően véglegesítheti a megrendelését.

( Érdemes antivírus és vagy kémprogram eltávolító szoftvert futtatni saját számítógépén, az esetlegesen azon megbújó nemkívánatos vírusok, kémprogramok ellen, amelyek begyűjthetik személyes adatait és visszaélhetnek vele!)  

Adattovábbítási nyilatkozat online bankkártyás fizetés  esetén:

„Elfogadom, hogy a La Corte Kft. (1091 Bp., Ifjúmunkás u. 6.) által a lacorte.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím.

Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

A Bankkártya és Szépkártyák-elfogadást az OTP bank biztosítja.

Az online bankkártyás fizetést a (Simple) OTP Mobil Kft. biztosítja

F)

A szerződéskötést követő telefonos kapcsolattartásra és a fizetési eszköz használati díjára vonatkozó részletes szabályok Korm.r. 6.§ Ha a vállalkozás a szerződéskötést követő kapcsolattartáshoz telefonos ügyintézést biztosít, a vállalkozás biztosítja, hogy a vele kapcsolatba lépő fogyasztót a hívásért emelt díj nem terheli. A “La Corte” Kft ügyfélszolgálati telefonszáma normál hívásdíjú, Budapesti vonalas telefonszám: 06(1) 347-01-25.

Korm.r. 7.§(1) A vállalkozás az adott fizetési mód igénybevételéért a fizetési móddal összefüggésben felmerült általa viselt költséget meghaladó díjat nem számíthat fel. A fogyasztót így nagyobb díj nem terheli akkor, ha az ételrendelést készpénz helyett bankkártyával vagy SZÉP kártyával egyenlíti ki.

G)

Jelen tájékoztatásra a Korm.r. 11.§-a érvényes.

Az ételekről az RENDELEK menüből (http://www.lacorte.hu) kiindulva lehetséges tájékozódni.

Az ételek leírása mellett közzé van téve az ételek darabonkénti bruttó fogyasztói ára (mely az Áfát már tartalmazza).

Fogyasztó a teljesítés igényét a weboldalon a megrendelés megerősítése gombra kattintás pillanatában (vagy telefonos rendelésben) jelzi, tehát “azonnali” teljesítést kér (Korm.r. 13.§ és 19.§).

Korm.r. 10.§ szerint a “La Corte Kft.” szolgáltatásai a “mindennapi élet szokásos szükségleteinek fedezése körébe tartozó” szolgáltatások, amelyet a Szolgáltató “azonnal”, a szerződéskötés időpontjában teljesít.

Korm.r. 20.§(2)b) szerint a szerződés teljesítésétől a Fogyasztó a RENDELÉS után legfeljebb 5 percen belül, az “ifjumunkas(kukac)lacorte.hu” címre küldött email nyilatkozattal állhat el. Weboldalon keresztül történő megrendeléstől telefonos úton (szóban) elállni nem lehet. Az elállási nyilatkozattal felmondott ételek díját Korm.r.23.§ szerint Szolgáltató 14 napon belül téríti meg a fogyasztó felé.

Elállási nyilatkozatminta:

—-

Címzett:

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

………………………………………………..

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

Kelt

—-

Korm.r.29.§ esetében – különös tekintettel § a) és d) – a fogyasztó elállási jogával nem élhet, ha rendelését jelen weboldalon – vagy telefonon – leadta, Szolgáltató időben és tartalomban pontosan a rendelésnek megfelelő ételeket kiszállította, de fogyasztó azt mégsem kívánja elfogyasztani. A kormányrendelet ezesetben – helyes teljesítésre tekintettel – nem kötelezi a Szolgáltatót sem az étele visszaszállítására, sem a díjak visszafizetésére.

Már kiszállított, de hibás teljesítésű ételek esetén, szavatossági/jótállási igények teljesítésével kapcsolatban Szolgáltató az ételek visszaszállítását vállalja (Korm.r.24.§) azzal a kitétellel, hogy a szállítási díjat nem fizeti vissza, csak az ételek díját.

H)

A “lacorte.hu” weboldal szolgáltatásait a La Corte Kft. látja el.

Azaz fogadja a megrendelést, készíti el az ételt, szállítja házhoz és fogadja a befizetéseket.

La Corte Kft.

———————

1091

Budapest

Ifjúmunkás u.6.

Adószám: 13576406-2-43

Cj.: 01-09-862444

A Szolgáltató postacíme a székhely címe.

rendelés, ügyfélszolgálat és panaszkezelés esetére: telefonon 06 (1) 347 01 25

emailben: ifjumunkas(kukac)lacorte.hu

I)

Szállítás tekintetében a díjak a weboldal minden aloldalán látható menüpontbanban részletesen feltüntetésre kerültek.

Rendelés felvétele a weboldalon jelölt rendelés felvételi időben lehetséges (hétfőtől- csütörtökig reggel 10:30- este 23:00 óráig péntek, szombat reggel 10:30- este 24:00 óráig, vasárnap reggel 10:30- este 23:00 óráig). A rendelési időn túl leadott rendelések másnap kerülnek feldolgozásra.

Szállítási időnk legfeljebb 50-60 perc. Ha a Fogyasztóhoz ezek után sem érkeznek meg a kiválasztott ételek, úgy a Szolgáltatóval ügyfélszolgálati elérhetőségein veheti fel a kapcsolatot. Szavatosság érvényesítésének szabályai az 1.sz. melléklet szerint.

2013. évi V. tv (Ptk. 6:159.§ – 6:174.§) szerinti kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényre, jótállásra anyagi követelést (nem arra a címre lett szállítva vagy nem az az étel-összeállítás melyet a fogyasztó rendelt) csak a megérkezett ételek átvétele után, közös megegyezés útján, békéltető eljárárssal vagy polgári jogi eljárásban lehet érvényesíteni.

Jótállási igény: ha a kiérkezett ételek nem fogyaszthatók, és etekintetben egyértelműen megállapíthatóan a szállítót vagy az étel készítőjét terheli felelősség.

Kellék-/termékszavatossági és jótállási igény egyszerre nem érvényesíthető.

Z) Záradék

2014.06.14 előtt kötött fogyasztói szerződések (megrendelések) esetére jelen tájékoztatót tartalmában, a 17/1999.(II.5) Korm.r.-tel összhangban kell értelmezni.

1.sz. melléklet

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a szolgáltatás hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a 2013. évi V. tv (Polgári Törvénykönyv) 6:159.§ – 6:167.§ szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a La Corte Kft. , mint “vállalkozás” nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság (Ptk. 6:168.§ – 6:170.§)

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

3. Jótállás (Ptk. 6:171.§ – 6:174.§)

Hibás teljesítés esetén szolgáltatók jótállásra kötelesek. Jótállás érvényesítési határidő az ételek átvétele utáni 5 percig tart – Szolgáltató kéri a fogyasztót hogy az átvett ételeket az átvételkor tekintse meg, panaszát a futárnak azonnal jelezze.

A hibás teljesítés a helyes ételszállítással kimenthető. Fogyasztó választhatja az ételek díjának visszafizetését is (a szállítás költségeit szolgáltató visszaadni nem tudja, mert a szállítás mint szolgáltatás megtörténik az ételek átvételével).

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után – és a futárnak a fogyasztótól való eljövetele után – keletkezett.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.